""/
Blogit

Lehdistötiedote – miksi, miten ja koska?

Kun asiakkaamme organisaatiossa tapahtuu jotain suurta, yhden palvelun suosio nousee ylitse muiden: tilanteeseen halutaan lehdistötiedote. Me Ghoconilla teemme tiedotteita sekä pienimuotoisista paikallistapahtumista että koko kansakuntaamme koskettavia hankkeista – ja kaikesta siltä väliltä.

Molemmissa ääripäissäkin asiakas on oikeilla jäljillä. Pressitiedote on moneen tilanteeseen perusteltu toimenpide, kunhan määritetään huolella mille tahoille, mistä kulmasta ja millä tavoitteilla asiasta lähdetään kertomaan.

Miksi tiedote kannattaa ylipäätään tehdä?

Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että viestiisi uskotaan enemmän, jos se luetaan lehden sivuilta oman markkinointikanavasi sijaan. Vuosi sitten toteutetussa kyselytutkimuksessa vastaajat arvioivat sanomalehtien luotettavuuden asteikolla yhdestä kymmeneen 7,5 pisteen tasolle, kun puolestaan sosiaalisen median kanavat sijoittuivat kolmen ja neljän pisteen välille.

Tiedotteen houkuttelevuutta lisää myös se, että läpimenoon on lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet. Kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan 35 % toimittajista oli käyttänyt lehdistötiedotteita työssään viimeisen 24 tunnin aikana.

Miten tehokas tiedote toteutetaan?

Kuitenkaan kaikki tiedotteet eivät mene läpi, ainakaan sellaisenaan. Toimittajien ammattietiikkaa säätelevässä ohjeistuksessa todetaankin, miten “Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava”.

Vaikka tiedote on markkinointia parhaimmillaan, sen sisällössä pätee viestinnän lait. Esimerkiksi toimintaasi ylistävät adjektiivit voi siksi jättää kokonaan pois. Toimittaja lukee tiedotteesi todennäköisimmin, jos se on ajankohtainen ja hänen työnsä kannalta oleellinen. Lisäksi mielenkiintoinen otsikko ja selkeä sisältö vaikuttavat merkittävästi tiedotteen avausprosenttiin ja läpimenoon.

Asetu siis hetkeksi toimittajan kenkiin ja pohdi, mistä kiinnostava juttu on tehty. Mitä uutiskriteereitä aiheesi täyttää? Linkittyykö asiasi johonkin suurempaan ilmiöön? Monet toimittajat arvostavat myös sitä, jos tarjoat tietoa, jota tavallisen kansalaisen olisi vaikea itse saada käsiinsä. Siten esimerkiksi kuva, sitaatti ja tilasto voivat tehostaa läpimenoa merkittävästi.

Koska tiedote kannattaa lähettää?

Sisällön lisäksi yksi tiedotteen tärkeimpiä kriteereitä on ajankohtaisuus. Yleinen ohjenuora on lähettää tiedote liiankin ajoissa, mikä tulee meiltä luterilaisella työmoraalilla varustelluilta suomalaisilta luonnostaan.

Ajoituksen kannalta oleellisinta onkin perehtyä vastaanottajan julkaisuaikatauluun, sillä tiedote sopii päivittäin julkaistavien lehtien ohella erinomaisesti myös harvemmin ilmestyviin aikakauslehtiin, paikallislehtiin sekä erilaisten yhdistysten lehtiin.

Kun tiedote on lähetetty, on aika kerätä dataa. Avausprosentti kertoo tiedotteen otsikoinnin ja näkökulman osuvuudesta, sekä osumat medioissa tuovat arvokasta tietoa tulevien tiedotteiden tekemistä varten.

P.S. Jos näkyvyys on ensisijaisen tärkeää, advertoriaali on myös varteenotettava vaihtoehto. Näennäisesti journalismilta näyttäviä mainoksia toteutetaan jo monissa mediataloissa. Sisällön voi luoda joko itse tai palvelun voi tilata avaimet käteen -periaatteella. Erityisesti nuoremmat sukupolvet eivät välitä paljoakaan siitä, onko heidän lukemansa sisältö kaupallista vai journalistista.