""/
Blogit

Lehdistötiedote – miksi, miten ja koska?

Kun asiakkaamme organisaatiossa tapahtuu jotain suurta, yhden palvelun suosio nousee ylitse muiden: tilanteeseen halutaan lehdistötiedote. Me Ghoconilla teemme tiedotteita sekä pienimuotoisista paikallistapahtumista että koko kansakuntaamme koskettavia hankkeista – ja kaikesta siltä väliltä.

Molemmissa ääripäissäkin asiakas on oikeilla jäljillä. Pressitiedote on moneen tilanteeseen perusteltu toimenpide, kunhan määritetään huolella mille tahoille, mistä kulmasta ja millä tavoitteilla asiasta lähdetään kertomaan.

Miksi tiedote kannattaa ylipäätään tehdä?

Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että viestiisi uskotaan enemmän, jos se luetaan lehden sivuilta oman markkinointikanavasi sijaan. Vuosi sitten toteutetussa kyselytutkimuksessa vastaajat arvioivat sanomalehtien luotettavuuden asteikolla yhdestä kymmeneen 7,5 pisteen tasolle, kun puolestaan sosiaalisen median kanavat sijoittuivat kolmen ja neljän pisteen välille.

Tiedotteen houkuttelevuutta lisää myös se, että läpimenoon on lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet. Kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan 35 % toimittajista oli käyttänyt lehdistötiedotteita työssään viimeisen 24 tunnin aikana.

Miten tehokas tiedote toteutetaan?

Kuitenkaan kaikki tiedotteet eivät mene läpi, ainakaan sellaisenaan. Toimittajien ammattietiikkaa säätelevässä ohjeistuksessa todetaankin, miten “Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava”.

Vaikka tiedote on markkinointia parhaimmillaan, sen sisällössä pätee viestinnän lait. Esimerkiksi toimintaasi ylistävät adjektiivit voi siksi jättää kokonaan pois. Toimittaja lukee tiedotteesi todennäköisimmin, jos se on ajankohtainen ja hänen työnsä kannalta oleellinen. Lisäksi mielenkiintoinen otsikko ja selkeä sisältö vaikuttavat merkittävästi tiedotteen avausprosenttiin ja läpimenoon.

Asetu siis hetkeksi toimittajan kenkiin ja pohdi, mistä kiinnostava juttu on tehty. Mitä uutiskriteereitä aiheesi täyttää? Linkittyykö asiasi johonkin suurempaan ilmiöön? Monet toimittajat arvostavat myös sitä, jos tarjoat tietoa, jota tavallisen kansalaisen olisi vaikea itse saada käsiinsä. Siten esimerkiksi kuva, sitaatti ja tilasto voivat tehostaa läpimenoa merkittävästi.

Koska tiedote kannattaa lähettää?

Sisällön lisäksi yksi tiedotteen tärkeimpiä kriteereitä on ajankohtaisuus. Yleinen ohjenuora on lähettää tiedote liiankin ajoissa, mikä tulee meiltä luterilaisella työmoraalilla varustelluilta suomalaisilta luonnostaan.

Ajoituksen kannalta oleellisinta onkin perehtyä vastaanottajan julkaisuaikatauluun, sillä tiedote sopii päivittäin julkaistavien lehtien ohella erinomaisesti myös harvemmin ilmestyviin aikakauslehtiin, paikallislehtiin sekä erilaisten yhdistysten lehtiin.

Kun tiedote on lähetetty, on aika kerätä dataa. Avausprosentti kertoo tiedotteen otsikoinnin ja näkökulman osuvuudesta, sekä osumat medioissa tuovat arvokasta tietoa tulevien tiedotteiden tekemistä varten.

P.S. Jos näkyvyys on ensisijaisen tärkeää, advertoriaali on myös varteenotettava vaihtoehto. Näennäisesti journalismilta näyttäviä mainoksia toteutetaan jo monissa mediataloissa. Sisällön voi luoda joko itse tai palvelun voi tilata avaimet käteen -periaatteella. Erityisesti nuoremmat sukupolvet eivät välitä paljoakaan siitä, onko heidän lukemansa sisältö kaupallista vai journalistista.

"Ghocon
Blogit

Vältä kanavasurffailu: näin otat kaiken irti monikanavaisesta markkinoinnista

Monikanavaisuus on suosittu termi markkinoijien keskuudessa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että samaa viestiä toistetaan varmuuden vuoksi mahdollisimman paljon joka kanavassa, vaan sitä, että oikeanlaista viestiä näytetään oikealle kohderyhmälle oikeissa kanavissa oikeaan aikaan. Monikanavaisuudella ei myöskään tarkoiteta pelkkää digitaalista markkinointia, sillä samaa viestiä voidaan hyvin hyödyntää niin radiossa kuin verkossakin.

Kanavien määrä kasvaa jatkuvasti ja samat asiakkaat käyttävät yhä useampia kanavia. On tutkittu, että monikanavaisella markkinoinnilla tavoitettu asiakas ostaa jopa nelinkertaisesti enemmän kuin yksikanavaisella markkinoinnilla tavoitettu. Voisi ajatella, että monikanavainen markkinointi on yksinkertaisimmillaan asiakaspalvelua: mitä helpommin olet asiakkaan tavoitettavissa, sitä matalampi on myös ostamisen kynnys. Kanavat on kuitenkin hyvä valita tarkkaan. Esimerkiksi YouTubessa, joka on erityisesti nuorison suosiossa, ei välttämättä kannata mainostaa senioreille tarkoitettuja apuvälineitä vain siksi, että haluaa välttämättä näkyä myös YouTubessa.

Yhdistä kanavat oikein

Paras tapa tavoittaa asiakkaat monikanavaisella markkinoinnilla, on integroida markkinointiviestit yhdeksi kokonaisuudeksi eri kanaviin. On luotava tarina, joka jatkuu mielenkiintoisena eri kanavien välillä surffailevan asiakkaan mielessä. Viestin integroiminen on helpompaa, kun yhdistää kanavat oikein.

Tutkitusti parhaiten toimivat seuraavat digitaaliset ja ei-digitaaliset kanavaparit:

  • Televisio ja mobiili
  • Tietokone ja televisio
  • Radio ja mobiili
  • Tietokone ja radio

Luonnollisesti kanavien käytössä on eroja eri vuorokaudenaikoina: tietokonetta käytetään enemmän päivisin ja mobiilia iltaisin. Tämäkin seikka on hyvä huomioida, kun suunnittelee sisältöä eri kanaviin. Jos haluaa esimerkiksi käyttää mainonnassa sekä televisiota että mobiilia, kannattaa ajoittaa tietokonenäkyvyys päivään ja mobiilinäkyvyys iltaan. Jokaisella yrityksellä on kuitenkin omat kohdeasiakkaansa, jotka käyttäytyvät kaikki aivan varmasti eri tavoin. Kannattaa perehtyä oman kohderyhmänsä kanavienkäyttöön ennen kuin panostaa esimerkiksi maksettuun näkyvyyteen somessa.

Monikanavaisesta markkinoinnista tulee epäilemättä mieleen myös työmäärän lisääntyminen. Kun kanavia on useita, vaaditaan yhä useamman henkilön työpanos, jotta kaikkiin kanaviin riittäisi sisältöä. Jos kuitenkin suunnittelee sisällöt ja kanavat fiksusti, ei tarvitse pelätä työmäärän lisääntymistä. Sanoisin, että pikemminkin monikanavaisella markkinoinnilla on mahdollista saada ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla”. Esimerkiksi Google Adseihin saa lisättyä klikattavan palikan, jonka avulla vastaanottaa esimerkiksi tarjouksen tai suorapostituksen mukaan voi lisätä verkkosivun osoitteen ja houkutella asiakkaita verkkosivuilleen esimerkiksi alennuskoodilla. Entä sitten televisio-ohjelmat, joissa rohkaistaan keskustelemaan aiheesta Twitterissä? Myös niinkin yksinkertainen asia kuin mainokseen lisätty hashtag on helppoa monikanavaista markkinointia: tarina alkaa yhdessä paikassa ja jatkuu toisessa.

Monikanavainen markkinointi on tämän päivän puskaradio

Ymmärrän, jos ajattelet, että sinun yrityksellesi sopii vain yksi kanava. Jos kuitenkin aiot pitää ”kaikki munat samassa korissa”, olet vaarassa. Kuten totesin aiemmin, kanavia tulee koko ajan lisää, joten myös asiakkaiden huomio on yhä jakautuneempaa. Jos käytät markkinointiin esimerkiksi pelkästään printtimainontaa ja uskot, että se on ainoa yrityksellesi soveltuva markkinointikanava, on turha valittaa alhaisesta liikevaihdosta. Se on sama kuin lähettäisit pullopostia: moni näkisi pullon aallokossa ajelehtimassa, mutta lopulta vain kovin harva saisi tietää viestistä, jonka olet kirjoittanut.

Fiksulla monikanavaisella markkinoinnilla saavutetaan merkittäviä tuloksia. Esimerkiksi, jos mainostat YouTubessa, saatat samalla moninkertaistaa Google-näkyvyytesi. Samalla, erityisesti digitaalisissa markkinointikanavissa sinulla on mahdollisuus kerätä asiakkaistasi tärkeää dataa, joka auttaa kehittämään bisnestä jatkossa. Sanoisin, että monikanavainen markkinointi on tämän päivän puskaradio. Se, että kertoo hyvistä jutuista useammalle, saa ne leviämään paremmin. Älä siis unohda (huolella valittujen kanavien lisäksi) hyvän sisällön voimaa.

Fädi vastaa meillä Ghoconissa esimerkiksi Google adwordseista ja remarketingista –ja auttaa sinua mielellään, kun haluat toteuttaa monikanavaista markkinointia tehokkaasti.